Vybrané články

Analýza vzdělávacích potřeb - školy a školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce zpracovalo analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pracujících ve školách a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, které jsou zřizovány MŠMT.

Závěrečnou zprávu si můžete přečíst v příloze.

Pozvání na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogů

Při příležitosti 10. výročí vzniku Národního institutu pro další vzdělávání se 2. prosince 2015 uskuteční v Praze mezinárodní konference na téma „Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást jejich profesního rozvoje“.

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Ve dnech 18.–19. listopadu 2015 se v hotelu Jezerka na Seči uskutečnil 4. ročník celostátní konference „Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách“, kterou pořádal Národní institut  pro další vzdělávání. Celkem 181 učitelů, ředitelů, IT odborníků a pracovníků IT firem mohlo vyslechnout 13 plenárních příspěvků, vybrat si z 28 pracovních workshopů nebo se seznámit s finálovými pracemi soutěže DOMINO. Poskytnuté příspěvky z konference jsou ke stažení zde.

Reflexe 4. mezinárodní konference cizích jazyků - pozvánka na dva semináře

V návaznosti na 4. mezinárodní konferenci k podpoře výuky cizích jazyků a odborných cizích jazyků ve školách pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství dva následné pracovní semináře věnované specifickým tématům cizojazyčného vzdělávání.

Motivační setkávání vyučujících cizích jazyků ve Zlíně: Tradice starší než NIDV

K desátému výročí vzniku Národního institutu pro další zdělávání se letos váže řada aktivit, jejichž vyvrcholením bude mezinárodní konference věnovaná profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, která se uskuteční počátkem prosince v Praze. Je to však také příležitost k ohlédnutí či bilancím a k připomenutí tradic, na které NIDV navázal a které jsou dodnes v jednotlivých krajích udržovány.

Krajská centra podpory pro pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince

Krajská centra podpory byla zřízena ve spolupráci s MŠMT na každém krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Zde se mohou školy obracet na koordinátora NIDV, který je připraven řešit ve spolupráci s ostatními odborníky a institucemi konkrétní situace v souvislosti se začleňováním cizinců a práci s těmito žáky a jejich rodinami. Kromě toho nabízíme řadu vzdělávacích programů k této problematice a také webový portál na http://cizinci.nidv.cz, kde učitelé najdou metodické materiály vhodné pro výuku, odkazy na příslušnou legislativu, e-poradenství atd.

Více článků